به افرادي كه اين ٣ ويژگي را دارند گزينه پيش خريد پيشنهاد ميشود

توان مالي در خريد آپارتمان ها و رشد قيمت باعث شده كه پروژه هاي پيش فروش با استقبال زيادي روبرو بشن ✅به افرادي كه اين ٣ ويژگي را دارند گزينه پيش خريد پيشنهاد ميشه: ١ ) اگر هنوز اقامت كشور كانادا و يا پي آر دريافت نكرديد و در آينده آن را دريافت ميكنيد براي اينكه از ماركت عقب نمونيد و همچنين ماليات خريداران خارجي را پرداخت نكنيد گزينه پيش خريد را به شما پيشنهاد ميكنم. ٢)اگر نقدينگي كافي براي پرداخت يكجا پيش پرداخت نداريد و تمايل داريد كه آن را در قسمت هاي مختلف پرداخت كنيد. ٣)اگر شرايط گرفتن وام در حال حاضر براي شما مقدور نيست ولي در آينده فراهم خواهد شد. براي مطلع شدن از شرايط و مزايا پيش خريد لطفا با من تماس بگيريد تا بتونم راهنماييتون كنم

Sign in

Please fill out the form below to sign in to your account.

Create Account

Please fill out the form below to sign up.

Reset Password

Please enter your email address to help us identify you and send reset password confirmation email to your inbox.

Send Confirmation Email

Save Search